Skip to content
SearchHomeMenu
Diplomi-insinööriksi opiskeleva Rebecca Sulonen muutti kurssin kohti media-alaa.Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Toimiva sisäinen viestintä on avointa ja sallii kriittisetkin äänet

Kun intohimo ajoi diplomi-insinööriopiskelijan media-alalle, tuloksena oli tuplatutkinto ja innostuminen organisaatioiden sisäisestä viestinnästä.
clock
3 min
Julkaistu:
10.12.2021
Kirjoittaja:
Nelli Peltonen

Rebecca Sulonen oli kolmatta vuotta opiskelemassa tietojohtamista Tampereen yliopistossa, kun hän päätti hakea medianomin opintoihin Tampereen ammattikorkeakouluun ja pääsi yllätyksekseen ensimmäisellä yrittämällä sisään.

Mikä käänsi diplomi-insinööriopiskelijan pään medianomiopintojen suuntaan?

− Tietojohtamisen opintojen parissa minusta alkoi tuntua siltä kuin jotain puuttuisi. Arvostan teknisiä ja loogisia taitoja, mutta luova ja vapaa puoleni halusi myös loistaa ja kehittyä.

− Minulle oli kuitenkin selvää, että haluan suorittaa myös aiemman tutkintoni loppuun, sillä kaksi tutkintoa avaa ammatillisesti paljon ovia.

Medianomiksi Sulonen valmistui kesällä 2021. Diplomi-insinöörin paperit hänen on tarkoitus saada käteen syksyllä 2021.

Intranetit tutkimuksen kohteena

Medianomitutkinnon opinnäytetyössään Sulonen tarkasteli Yleisradio Oy:n Tampereen toimipisteen sisäistä viestintää sekä sosiaalisen intranetin roolia siinä. Aiheen hän sai toimeksiantona Yleltä. Opinnäytetyön kautta Sulonen pääsi sukeltamaan syvälle sisäiseen viestintään.

− Intranetit ovat aiheena todella mielenkiintoisia, koska yrityksillä ja organisaatioilla on niin paljon erilaisia ratkaisuja niiden suhteen.

Sulosen mukaan intranetin toimivuus organisaatiossa riippuu täysin organisaatiokulttuurista.

− Ennen intranetin käyttöönottoa on tärkeä tunnustella, millainen on vallitseva organisaatiokulttuuri. Jos kulttuuri ei mahdollista sitä, että ihmiset uskaltavat kommentoida tai kysyä kysymyksiä avoimesti, niin esimerkiksi sosiaalinen intranet ei välttämättä ole paras sisäisen viestinnän ratkaisu.

Rebecca Sulonen tarkasteli medianomitutkinnon opinnäytetyössään Yleisradion Tampereen toimipisteen sisäistä viestintää.Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Sulonen näkee intranetissä paljon hyötyjä. Se toimii hyvänä alustana tiedon säilöntään, portaalina eri järjestelmiin sekä alustana vuorovaikutukselle.

− Sanassa intranet on paljon vanhaa taakkaa. Niiden luullaan olevan jäykkiä ja monimutkaisia systeemejä, vaikka intranetit voivat nykyään olla erittäinkin ketteriä ja hyviä paikkoja keskustelulle.

Avoimuus sisäisen viestinnän kulmakivenä

Millaiset asiat sitten ovat nykypäivänä tärkeitä sisäisessä viestinnässä?

Sulonen painottaa erityisesti kahta seikkaa: avoimuutta ja epähierarkkisuutta.

Viestintä tasa-arvoistuu, kun tieto ja keskustelut ovat jokaisen saatavilla.

– On hyvä, jos organisaatiossa on avoin viestintäkulttuuri, jossa uskalletaan käydä myös kriittisempää keskustelua. Ja mitä epähierarkkisempaa viestintä on, sitä nopeammin tieto kulkee organisaatiossa kaikkien välillä aina esimiestasolle asti. Viestintä tasa-arvoistuu, kun tieto ja keskustelut ovat jokaisen saatavilla.

Myös esihenkilöiden pitäisi olla sitoutuneita organisaation sisäisen viestinnän kanaviin.

− Jos esihenkilöllä ei ole selkeää otetta siitä, missä kanavassa hän viestii, niin kaikki valitsevat sellaisen kanavan, joka on itselle tutuin ja helpoin. Tällaisessa tapauksessa sisäinen viestintä voi pirstaloitua, kun se tapahtuu monissa eri kanavissa.

Intohimona media-ala

Tietojohtamisen ja medianomin opinnot ovat Sulosen mielestä tukeneet toisiaan. Tietojohtamisen opiskelusta saatu ymmärrys esimerkiksi tietojärjestelmistä helpotti opinnäytetyössä intraneteihin perehtymistä.

Medianomin opinnäytetyö puolestaan herätti kiinnostuksen syventyä lisää sisäiseen viestintään ja Sulonen aikoo jatkaa aihetta diplomityössään.

− Lopputulos kahden tutkinnon suorittamisesta on minulle hyvin palkitseva, vaikka jonkun aikaa olenkin joutunut rutistamaan koulussa enemmän kuin muut.

Tulevaisuudessa Sulosen suunnitelmissa on työllistyä media-alan parissa.

− Jos joskus tarvitsen stabiilimpaa ympäristöä, niin minulla on se hyvä puoli, että voin hakea media-alan sisällä myös sellaisia töitä, joissa voin hyödyntää insinööriosaamista. Mediasisältöjen tekeminen on kuitenkin niin lähellä sydäntä, että siitä en helposti luovu.

Rebecca Sulonen

  • 29 vuotta.
  • Ammatiltaan freelancer-leikkaaja.
  • Koulutukseltaan medianomi ja tekniikan kandidaatti, tuleva diplomi-insinööri.
  • Asuu Tampereella.
  • Tämänhetkinen lempiasia ovat omat kissat, jotka piristävät aina päivää!