Skip to content
SearchHomeMenu
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Aikuisten pidätyskykyongelmat ovat tabu, josta pitäisi puhua enemmän

Aikuisten pidätyskykyongelmat ovat yleisiä, mutta silti niistä puhutaan ja tiedetään hyvin vähän.
clock
3 min
Julkaistu:
03.09.2021
Kirjoittaja:
Nelli Peltonen

Miksi aikuisten inkontinenssi on niin vaiettu aihe?

Suomen Akatemian tutkijatohtori Tiina Vaittinen päätti ottaa asiasta selvää, ja alkoi tutkia aikuisten inkontinenssisuojien eli vaippojen ympärille kietoutuvaa todellisuutta.

− Meillä kaikilla on rakko ja suolisto, joiden toiminta vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Pidätyskyky koskee jokaista ihmistä, mutta silti se on aihe, josta ei voida puhua.

Tampereen yliopistossa työskentelevä Vaittinen kiinnostuu aiheista, joihin liittyy vahvasti jokin tabu tai stigma. Parhaillaan hän toimii johtajana Hoivan kestävä tulevaisuus: aikuisille suunnattujen vaippojen globaali poliittinen talous -hankkeessa.

− Aikuisvaipasta ei yleensä voida puhua muuten kuin naureskellen tai kauhistellen. Hyvään inkontinenssihoitoon liittyy kuitenkin myös todella kauniita välittämisen asioita.

– Aiheeseen liittyvän stigman purkaminen aiheuttaisi hyviä seurannaisvaikutuksia, jotka voivat olla todella isoja ja merkityksellisiä.

Pidätyskykyongelmat ovat yleisiä kaiken ikäisillä

Pidätyskykyongelmat ovat luultua yleisempi vaiva. Vaittisen mukaan jopa noin 51 prosenttia naisista ja 15 prosenttia miehistä elää jonkin asteisen inkontinenssin kanssa.

− Pidätyskykyongelmat mielletään usein vain vanhojen ihmisten ongelmaksi, mutta näinhän asia ei ole. Esimerkiksi suolistosairaudet, kuten tulehduksellinen suolistosairaus IBD, yleistyvät kovaa vauhtia myös nuorilla.

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Inkontinenssi ei ole sairaus, vaan se on aina oire jostakin. Syyt inkontinenssin takana ovat hyvin laajoja. Pidätyskykyongelmat saattavat johtua esimerkiksi kroonisista ja neurologisista sairauksista, syöpähoidoista, lääkityksistä ja ylipainosta. Myös synnytysvammoista johtuvat pidätyskykyongelmat ovat erittäin yleisiä.

Vaippa saattaa olla usein automaattinen ratkaisu niille, jotka hakeutuvat hoitoon pidätyskykyongelmien vuoksi. Vaittisen mielestä näin ei saisi kuitenkaan olla.

– Useat inkontinenssivaivat olisivat hoidettavissa tai niitä voitaisiin vähintäänkin helpottaa. Valitettavasti hoito ei aina toteudu, koska perusterveydenhuollossa ei ole välttämättä tarpeeksi tietoa. Esimerkiksi synnytyksestä aiheutuvaa inkontinenssia voitaisiin hoitaa tehokkaasti jo raskauden aikana aloitetulla lantionpohjan fysioterapialla.

Laajoja ongelmia, monia ratkaisuja

Vaippojen tarpeen vähentäminen hoitokeinojen avulla olisi merkittävää myös vaippojen aiheuttaman ympäristökuorman ja ekologisen kestävyyden kannalta.

− Tällä hetkellä käytetään paljon hyvin imukykyisiä vaippoja, jotka vaativat runsaasti materiaalia ja siksi kuormittavat ympäristöä. Ympäristökuormaa voitaisiin vähentää räätälöimällä vaippatyynyt kunkin ihmisen tarpeen mukaan ja valitsemalla käyttäjänsä tarpeisiin sopivat tuotteet. Toki hyviä käytäntöjä tämän suhteen on jo olemassa.

Myös biohajoavia vaippoja olisi mahdollista valmistaa, mutta ne ovat vielä liian kalliita tullakseen markkinoille.

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Ekologisen ongelman lisäksi vaippoihin liittyy myös tasa-arvo-ongelma. Suomessa tilanne on melko hyvä ja vaippoja on mahdollista saada lähetteellä kuntien hoitotarvikejakelusta.

− Kaikkialla tilanne ei kuitenkaan ole näin. Globaalisti inkontinenssiin liittyy paljon epätasa-arvoa, kun kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia itselleen suojia.

Hoidon parantamiseen olisi ratkaisuna myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen lisääminen inkontinenssista. Kaikilla lähihoitajista lääkäreihin pitäisi olisi sama jaettu tieto inkontinenssista ja sen mahdollisista hoitomuodoista.

− Jos aihe ei olisi niin vaiettu, siitä tiedettäisiin enemmän ja täten myös ammattilaisia koulutettaisiin aiheesta enemmän. Koska syitä inkontinenssiin on monia, tarkoittaa se myös sitä, että hoitokeinoja on useita. Mutta niitä ei voida käyttää, jos niistä ei tiedetä.

Pidätyskykyongelmiin liittyvä stigma menee syvälle ajatukseen siitä, millainen sivistyneen ihmisen pitäisi olla.

Pitkällä tähtäimellä nämä muutokset saisivat aikaan merkittäviä säästöjä kansantaloudessa inkontinenssisuojien osalta ja auttaisivat purkamaan stigmaa aiheen ympäriltä.

− Pidätyskykyongelmiin liittyvä stigma menee syvälle ajatukseen siitä, millainen sivistyneen ihmisen pitäisi olla. Siihen saattaa liittyä jopa vammaisuuden pelkoa. Minua motivoi eteenpäin se, että tutkimuksen avulla on mahdollista löytää ratkaisuja, joilla voisi tasapuolisesti parantaa ihmisten elämää.

Hoivan kestävä tulevaisuus: Aikuisille suunnattujen vaippojen globaali poliittinen talous 

  • Hankkeessa kartoitetaan aikuisvaippoihin liittyviä käytäntöjä, taloutta ja politiikkaa, tavoitteena kestävä kehitys. 
  • Hankkeessa pyritään ymmärtämään syvällisesti vaippoihin liittyviä ristiriitoja useasta eri näkökulmasta.
  • Hankkeessa tehdään yhteistyötä monenlaisten käyttäjä-, tuottaja- ja intressiryhmien kanssa.
  • Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti kestävä inkontinenssihoito, joka on hyvää ihmiselle, ei vahingoita ympäristöä, ja on taloudellisesti kestävällä pohjalla.
  • Hanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Koneen Säätiö. Se toteutetaan Tampereen yliopistossa vuosina 2019–2024. 

https://www.vaippahanke.fi