Vuosi 2020 tullaan muistamaan

Harvoin jokin asia yhdistää ihmisiä ympäri maailman niin kuin Covid-19 vuonna 2020. Huolimatta siitä, että tautitilanne on eristänyt ihmiset toisistaan lähes täysin kuukausiksi, on viruksen ehkäisemiseksi ja nujertamiseksi puhallettu yhteen hiileen – tai pikemminkin oltu puhaltamatta pisaratartunnan pelossa, mutta toimittu muulla tavoin yhteisen asian edistämiseksi. Tätä on ollut muun muassa laaja kansainvälinen yhteistyö taudin leviämisen estämiseksi ja rokotteen kehittämiseksi. Vuosi 2020 tullaan muistamaan puhaltamattomuuden, käsienpesun, desinfioinnin ja maskien käytön vuotena.

Lääketiede ei tietenkään ole ainoa tieteenala, jonka parissa on pitänyt tehdä uusia keksintöjä ja kehittää totutusta poikkeavia toimintamalleja. Maaliskuussa tapahtunut etäopetukseen siirtyminen asetti Suomessakin aivan uudenlaisia pedagogisia haasteita koulutusasteesta ja -alasta riippumatta. Vuosi 2020 tullaan muistamaan digiryöminnän vaihtumisesta paljon puhutuksi digiloikaksi.

Yhteen hiileen on puhallettu myös Tampereen korkeakouluyhteisössä – etänä tietenkin. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun ensimmäinen täysin yhteinen pedagogisen kehittämisen areena, Teaching and Learning Centre (TLC) rakennettiin ja lanseerattiin sopivasti pahimman koronakuohun ollessa päällä. Syyslukukauden alkuun suunnitellut TLC-sivuston lanseeraustilaisuudet kutistuivat eri yhteyksissä pidettyihin esittelyihin, mutta sivuston aukeaminen tapahtui kuitenkin varsin oikeaan aikaan, kun opettajien tarve erityisesti erilaisten opetuksen ja arvioinnin menetelmien kehittämiseen oli suurimmillaan. Kysyntä ja tarjonta kohtasivat. Vuosi 2020 tullaan muistamaan uudenlaisten työskentely- ja opetusmenetelmien opettelusta ja kehittämisestä.

Usein vuoden 2020 erikoisuudesta puhutaan negatiiviseen sävyyn ja myönnän, että sellainen pohjavire saattaa tässäkin tekstissä olla. Uskon kuitenkin siihen, että ihmisellä on mahdollisuus ja taito kääntää negatiiviset asiat positiiviseksi niin halutessaan. Taakse jääneenä vuotena onkin eri medioissa pyritty nostamaan esille myös poikkeustilanteen poikimia positiivisia asioita. TLC:n näkökulmasta on erinomaista, että kun on ollut pakko miettiä omaa työtä ja opetusta uudella tavalla, myös tarve pedagogiselle kehittämiselle on ollut helpompi nähdä. Verkoston rakentaminen on koettu hyödylliseksi ja päässyt hyvään vauhtiin tiedekunnissa ja osaamisyksiköissä. Vuosi 2020 tullaan muistamaan myös täysin uudenlaisen korkeakouluyhteisön verkoston kehittämisestä.

Uusi vuosi korkeakouluyhteisössä alkoi jo tutuksi tullein erityisjärjestelyin. TLC:tä kuvataan verkkosivuilla näin:

”Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centre (TLC) on verkosto, joka kokoaa pedagogisen asiantuntemuksen sekä opettajien tarvitseman tiedon ja palvelut yhteen. Lisäksi TLC tukee kaikkia korkeakouluyhteisössä opetustyötä tekeviä lisäämällä yhteisöllisyyttä ja verkostoitumisen mahdollisuuksia.”

Verkosto ei muodostu eikä toimi ilman jäsentensä panosta. Toivon, että vuosi 2021 tullaan muistamaan Tampereen korkeakouluyhteisössä pedagogisen kehittämisen verkoston vahvistumisesta ja sen tuomista hyödyistä. Meillä on kaikki edellytykset uraauurtaviin tekoihin korkeakoulumaailmassa, kun puhallamme yhteen hiileen – toivottavasti kohta jo ilman maskeja.

Leena Katto
Erikoissuunnittelija, TAMK Pedagogiset ratkaisut