OHO! – Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa

Avainsanat
hyvinvointi
opiskelukyky
osallisuus

OHO! (Opiskelukykyä, hyvinvointia, osallisuutta) on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke (2017-2019), jossa on mukana 11 korkeakoulua. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijan

  • Opiskelukykyä kehittämällä opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen edistymistä
  • Hyvinvointia luomalla kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja –malleja opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen
  • Osallisuutta kehittämällä opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista.

Hanke koostuu kolmesta osakokonaisuudesta:

1. Hyvään alkuun – ohjaustoimia ja työelämäorientaatiota alusta alkaen

2. Pedagogiikalla hyvinvointia – yhteisöllisyyden koulutussarjoja ja tutkimusperustaisia mittareita

3. Kaikkien korkeakoulu – valtakunnallinen saavutettavuuden kriteeristö ja työvälineitä

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinoiva organisaatio

Jyväskylän yliopisto

Yhteyshenkilö

Eila Pajarre, suunnittelija, tiiminvetäjä Koulutus ja oppiminen