Digimateriaalien tuottaminen

Opetusmateriaalien laatiminen

Tehtäväantoesimerkki opiskelijoille (pdf, englanniksi)

Video: Opetusvideoiden suunnittelu (webinaari 4.6.2020)
Video: Panoptolla videomateriaaleja ja -tehtäviä (webinaari 1.6.2020)

Digitaalisten oppimateriaalien laatu

Celia. (n.d.). Videot ja äänitteet. Haettu osoitteesta https://www.saavutettavasti.fi/kuva-ja-aani/videot-ja-aanitteet/

Ilomäki,L. (toim.). 2012. Laatua e-oppimateriaaleihin. E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. Haettu osoitteesta: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/144415_laatua_e-oppimateriaaleihin_2.pdf

Laamanen, M. (2020). Verkko-opetus saavutettavaksi [blogikirjoitus]. Haettu osoitteesta https://info.digicampus.fi/2020/06/04/verkko-opetus-saavutettavaksi/

Opetushallitus. (n.d.). E-oppimateriaalin laatukriteerit. Haettu osoitteesta:
https://www.oph.fi/fi/julkaisut/e-oppimateriaalin-laatukriteerit

Ruuska, H., Löytönen, M. & Rutanen, A. (toim.). (2015). LAATUA! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry. Haettu osoitteesta: https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/laatua_oppimateriaalit_2015_korjattu_web.pdf

Varonen, M. & Hohenthal, T. (toim.). (2017). eAMK verkkototeutuksen laatukriteerit. Haettu osoitteesta: https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/

Linkit tarkistettu 2.9.2020