Työhyvinvointi

Työhyvinvointi tarkoittaa ihmisen voimavarojen ja työn välistä yhteensopivuutta ja tasapainoa. Sen hallinta on kokonaisvaltaista toimintaa, jonka pääpaino on ennaltaehkäisyssä. 

Osaamisen kehittäminen

Ajan tasalla oleva osaaminen ja työn hallinnan kokemus lisäävät motivaatiota, sitoutumista ja jaksamista. Ammatillinen osaaminen, työnhallinta työkaaren eri vaiheissa sekä laadukas johtaminen ja esimiestyö lisäävät henkilöstön valmiuksia selviytyä muuttuvissa tehtävissä ja työolosuhteissa. Osaamisen kehittäminen edistää jatkuvan oppimisen kulttuuria, asiantuntijuutta ja yhdessä toimimista sekä tukee valmiutta ja rohkeutta uudistumiseen.

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa henkilöstölleen keskitettyjä koulutus- ja kehittämispalveluja, joita järjestävät mm. HRD-tiimit ja muut tukipalvelut.

Osaamisen kehittämisesta ja henkilöstökoulutuksesta lisää intran käsikirjassa lock.

Ajankohtainen koulutustarjonta löytyy intran henkilöstön koulutuskalenterista lock.

Työhyvinvointi

Tampereen yliopisto ja TAMK työnantajina tukevat henkilöstönsä työhyvinvointia ja huolehtivat työn tekemisen ja työhyvinvoinnin edellytyksistä. Keskeistä on auttaa työntekijöitä ja työyhteisöjä parantamaan työn sujuvuutta, työyhteisöjen toimintaa ja yhteisöllisyyttä sekä työoloja.

Opettajan työ on ihmissuhdetyötä, joka vaatii tekijältään erityisiä henkisiä voimavaroja. Ammattitaito auttaa opettajaa reagoimaan sekä ratkomaan haastaviakin tilanteita ilman, että henkinen kuormitus kasvaa liikaa.

Tampereen yliopisto ja TAMK työnantajina tarjoavat erilaisia henkilöstön hyvinvointia ylläpitäviä palveluita. Työhyvinvointitarjonta on jaoteltu kolmeen työhyvinvoinnin oppimispolkuun: Sujuva tietotyö lock, Tiimityö ja vuorovaikutus lock sekä Palautuminen, liikunta ja ravitsemus lock.

Työnantaja tarjoaa myös monia henkilöstöetuja, kuten Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu ePassin lock.

Tampereen korkeakouluyhteisön työhyvinvoinnin tutkimusryhmän osaaminen edesauttaa hyvinvoinnin kehittämistä työyhteisössämme. Tutustu tutkimusryhmän toimintaan ja julkaisuihin.

Työkyvyn tuki

Tampereen yliopistossa ja TAMK:ssa on käytössä varhaisen tuen malli, jonka tavoitteena on helpottaa tarttumista työhyvinvoinnin riskitekijöihin mahdollisimman varhain.

Työkyvyn tuen sivuja intrassa lock

Työterveyshuolto

Oikeus työterveyshuollon palveluihin on jokaisella työntekijällä, jolla on voimassaoleva työsuhde. Työterveyshuoltoon sisältyvät lakisääteisten työterveyshuollon ennaltaehkäisevien palveluiden lisäksi työantajan vapaaehtoisesti tarjoamat työterveyshuollon sairaanhoidon palvelut.

Työterveyshuollon palvelut intrassa lock

Aineistolinkit

Työterveyslaitoksen materiaaleista löytyy paljon hyödyllistä tietoa hyvinvoinnista ja toimivasta työyhteisöstä.

Lisätietoa henkilöstölle

Työhyvinvointi lock
Työkyvyn tuki lock
Työnohjaus lock
Turvallisuus ja työsuojelu lock

Muualla TLC:ssä

Ammattietiikka
Työsuhteen alkaessa

Linkit tarkistettu 11.1.2022