skip-to-main-content
Degree education | Degree programme | Study module | Course unit | Teaching schedule
RUST02b

Venäjän yhteiskunta ja politiikka: Nyky-Venäjä asiantuntijoiden silmin, 5 ECTS

University
Faculty of Information Technology and Communication Sciences

Nyky-Venäjä asiantuntijoiden silmin on asiantuntijaluentosarja, jossa eri alojen ammattilaiset kertovat, kuinka Venäjän ja sen yhteiskunnan tuntemus näkyy heidän aloillaan. Luentosarja on suunnattu kaikille Venäjän kanssa yhteistyötä tekeville tai sitä suunnitteleville sekä yleisesti Venäjän yhteiskunnasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestävät Tampereen korkeakouluyhteisön Russian Studies -opintokokonaisuus ja JOTOS (Jatkuvan oppimisen hanke). Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Kaikki luennot järjestetään Tampereen yliopiston keskustakampuksen Pinni B -rakennuksessa (Kanslerinrinne 1) klo 16-18. Luentosali on merkitty kunkin luennon kohdalle erikseen.

Ohjelma:

18.9. Veli-Pekka Tynkkynen: Venäjän maantiede ja polku hiilivetykulttuurista ekologiseen (Pinni B 1096)

Venäjän öljy- ja kaasuvaroja hyödynnetään myös osana sisä- ja ulkopoliittista vallankäyttöä, jossa yhdistyy puhe identiteeteistä energiavirtojen kautta vaikuttamiseen. Tämän vallan kääntöpuolena on, että merkittävien talous- ja ympäristöongelmien takia valittu politiikka ei saa kansan silmissä siunausta. Tästä syystä Putinin hallinto on rakentamassa kansallista identiteettiä fossiilienergian varaan - se on luomassa hiilivetykulttuurin. Se on antiteesi ekologiselle kulttuurille, jonka edistämiseksi Venäjällä on kuitenkin kaikki kortit kädessään.

25.9. Vesa Korhonen: Venäjän talouden ja ulkomaankaupan tila sekä näkymät (Pinni B 1096)

Luennolla käsitellään Venäjän talouteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä, Venäjän ulkomaankauppaa ja Suomen ja Venäjän kauppakumppanuutta.

6.11. Jenni Jeskanen: Venäläinen media ja arkielämä (Pinni B 1097)

Luento valottaa sitä, millaista on työskennellä suomalaisena toimittajana Venäjällä ja kuinka venäläinen arki taipuu juttujen aiheeksi.

20.11. Inna Perheentupa: Feministinen politiikka neokonservatiivisella Venäjällä (Pinni B 1096)
Luento on peruskatsaus niihin feminismin muotoihin, jotka ovat nousseet Venäjällä 2010-luvulla vastauksena kasvavan autoritääriseen ja konservatiiviseen valtionpolitiikkaan. Luennolla käydään läpi venäläisen kansalaisyhteiskunnan nykytilannetta erityisesti feministisen aktivismin näkökulmasta. Minkälaisia muotoja feminismi saa, kun poliittiset mahdollisuudet ovat vähissä ja kansalaisyhteiskunta ahtaalla?

27.11. Jarmo Koistinen: Rikostorjuntayhteistyö Suomen ja Venäjän välillä (Pinni B 1096)

Suomen ja Venäjän pitkä yhteinen raja edellyttää viranomaisten välistä yhteistyötä erilaisten oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Luennossa käsitellään rikostorjunnan oikeudellisia haasteita ja käytännön onnistumisia vertailevan rikosoikeuden näkökulmasta.

4.12. Jussi Lassila: Krimin konsensuksesta murtuviin yhteiskuntasopimuksiin. Venäjä 2017 – (Pinni B 1096)

Luennolla tarkastellaan Venäjän yhteiskunnallista ja poliittista dynamiikkaa Krimin valloituksen jälkeisessä kontekstissa. Erityisesti vuodesta 2017 alkaen yhteiskunnallinen tyytymättömyys on tullut enenevässä määrin esille. Kansalaisten odotukset ja arvo-orientaatiot etääntyvät valtiovallan rummuttamista konservatiivisista ja isänmaallisuuden ihanteista, protestit ovat kasvussa ja presidentti Putinin asema ei ole enää entisellään. Luento antaa eväitä Venäjän politiikan prosessien ymmärtämiseen tilanteessa, jossa kysymys Venäjän suunnasta on jälleen ajankohtainen.

Luentosarjan voi suorittaa täydennyskoulutuksena tai osana Russian Studies -opintokokonaisuutta kurssikoodilla RUST02 (Venäjän yhteiskunta ja politiikka). 5 op:n kurssisuoritukseen kuuluu luentopäiväkirja (2 sivua/luento) ja essee (7-10 sivua). Luentopäiväkirjassa ja esseessä tulee hyödyntää erikseen ilmoitettavaa lähdeaineistoa (2 lähdettä/luentopäiväkirjamerkintä, 4 lähdettä/essee).

Teaching periods

I
II
III
IV

Course code

RUST02b

Main teaching language

Finnish

2019–2020

Level of study

Other studies

Grading scale

General scale, 0-5

Persons responsible

Responsible teacher Mikhail Mikhailov

Studies that include this course

Completion option 1

Participation in teaching

18.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Teaching periods

I
II
III
IV

Course code

RUST02b

Main teaching language

Finnish

2019–2020

Level of study

Other studies

Grading scale

General scale, 0-5

Persons responsible

Responsible teacher Mikhail Mikhailov

Completion option 1

Participation in teaching

18.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV