Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Historian tohtoriohjelma, 240 op

Yliopisto

Tämä tutkinto-ohjelma sisältää seuraavat opintokokonaisuudet: