Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Historian kandidaattiohjelma, 180 op

Yliopisto

Tämä tutkinto-ohjelma sisältää seuraavat opintokokonaisuudet: