Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Terveystieteiden tohtoriohjelma, 240 op

Yliopisto

Jatko-opiskelija perehtyy syvällisesti omaan erityisalansa sisältöön ja menetelmiin ja hankkii myös laajan kokonaisnäkemyksen terveystieteisistä yleensä. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelutavan omaksuminen sekä monipuolisten tutkijantaitojen ja hyvien tieteellisten käytäntöjen oppiminen. Terveystieteiden tohtorintutkinnon voi suorittaa seuraavilla oppialoilla: biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus, terveystaloustiede, työterveys, Global Health and Development ja terveyssosiologia. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan.

Tohtoriopinnoissa jatko-opiskelija omaksuu valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan tehtävissä sekä muissa asiantuntujatehtävissä. Tohtorin tutkinto antaa myös valmiudet opiskelijoiden ohjaamiseen ja tutkimusryhmän johtamiseen. 

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Terveystieteiden tohtori
Filosofian tohtori
Terveystieteiden lisensiaatti

Laajuus

240 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Tohtoriohjelma

Koulutusluokitus

875605 Fil. toht., terveystiede

Koulutusalat

Terveys- ja hyvinvointialat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marja Jylhä, Terveystieteiden tohtoriohjelman vastuuhenkilö