skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, 360 op

Yliopisto

Tämä tutkinto-ohjelma sisältää seuraavat opintokokonaisuudet: