Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot, FM (engl), 120 op

Yliopisto

Master of Science Degree (120 ECTS):

  • Advanced level course units 40 ECTS cr
  • Master's thesis 40 ECTS cr
  • Other studies 40 ECTS cr
    (incl. general studies, complementing studies and elective studies)

This programme may include an orientation in Game Studies.


Prerequisites


Bachelor's degree in a suitable field or equivalent studies.

Recommended complementing courses depending on background and planned HTI-courses:

  • TIEVA36 Principles of Usability, User Experience, and User Interfaces
  • HTIS81 Usability Evaluation Methods
  • TIEA4 Project Work or TIETA20 Innovation Project
  • TIEP1.1 High Level Programming (or an equivalent programming course)

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Filosofian maisteri

Laajuus

120 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Ylempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

742201 Fil. maist., tietojenkäsittelytiede

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Väänänen
Vastuuopettaja
Hannu-Matti Järvinen