Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot, FM (engl), 120 op

Yliopisto
Content of Master of Science Degree (120 ECTS):
  • Advanced courses 40 ECTS
  • Master's thesis 40 ECTS
  • Other courses 40 ECTS, including: Orientation course,  guided planning of studies and language studies for International/TAU/Finnish students
Prerequisites

Bachelor's degree in a suitable field or equivalent studies, and a good knowledge of English.

The students BSc studies need to include the following studies, and if not, they need to be studied and can be included in the "Optional studies" category:

  • Mathematics, 20 ECTS or equivalent.
  • TIETA6 Data structures
  • TIETA7 Data base programming

TIEA4 Project Work or TIETA20 Innovation Project course is compulsory, if the student has not done it at the Tampere University. 

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Filosofian maisteri

Laajuus

120 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Ylempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

742201 Fil. maist., tietojenkäsittelytiede

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Zheying Zhang
Vastuuopettaja
Hannu-Matti Järvinen