Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, 180 op

Yliopisto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka kokopäivätoimisesti opiskeleva suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle. Kauppatieteiden kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot
    • Opiskeluvalmiudet 5 op
    • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
    • Menetelmäopinnot väh. 5 op
  • Kauppatieteiden perusopinnot 30 op
  • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman)
  • Valinnaiset opinnot enint. 90 op

Kandidaatintutkinnon suuntaavat opinnot

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi hakeutua opinnoissaan vakuutuksen ja riskienhallinnan, markkinoinnin, taloustieteen, yrityksen johtamisen, yrityksen laskentatoimen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan ja tätä kautta suunnata kyseisen alan maisteriopintoihin.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Kauppatieteiden kandidaatti

Laajuus

180 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Alempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteet

Koulutusalat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Vastuuhenkilö

Tutkinto-ohjelmavastaava