skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma, 180 op

Yliopisto

Hallintotieteiden kandidaatintutkinto koostuu laaja-alaisista perusopinnoista sekä viidestä, opiskelijan asiantuntemusta kohdentavasta opintosuunnasta: hallintotieteestä, julkisesta talousjohtamisesta, julkisoikeudesta, kunta-ja aluejohtamisesta sekä ympäristöpolitiikasta ja aluetieteestä.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Hallintotieteiden kandidaatti

Laajuus

180 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Alempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

Hallintot. kand. (alempi), hallintotieteet
Hallintot. maist., hallintotieteet

Koulutusalat

Yhteiskunnalliset alat

Vastuuhenkilö

Tutkinto-ohjelmavastaava