Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelma, 120 op

Yliopisto
Maisteriohjelman polttopisteessä ovat yhteiskunnan, arjen ja ihmisten toiminnan media- ja teknologiavälitteisyyteen nivoutuvat kysymykset ja prosessit. Niihin tartutaan tutkimustietoa ja eri oppimismenetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Aiheiden kirjo ulottuu elinympäristön digitalisoitumisesta toiseuden kuvastoihin, itsen esityksistä osallistumiseen fyysisen maailman tiloissa ja verkon alustoilla, moniaistisuudesta liikkeeseen ja äänimaisemiin.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Laajuus

120 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Ylempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

733200 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)

Koulutusalat

Yhteiskunnalliset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Seija Ridell