Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma, 120 op

Yliopisto

Tämä tutkinto-ohjelma sisältää seuraavat opintokokonaisuudet: