Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TTY-SY_FYS/SO-1400

Advanced Engineering Physics, Vähintään 30 op

Yliopisto

Koodi

TTY-SY_FYS/SO-1400

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tekniikan alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jorma Keskinen
Vastuuopettaja
Jyrki Mäkelä

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

TTY-SY_FYS/SO-1400

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tekniikan alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jorma Keskinen
Vastuuopettaja
Jyrki Mäkelä