Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Advanced studies in Human-Technology Interaction, Vähintään 80 op

Yliopisto

Kuvaus

The study module "Advanced studies in Human-Technology Interaction" consists of

  • Compulsory advanced studies in Human-Technology Interaction 35- ECTS
  • Studies required for the Master's Thesis in Human-Technology Interaction 45 ECTS

Koodi

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen