Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIST

Advanced studies in Human-Technology Interaction, Vähintään 80 op

Yliopisto

Kuvaus

The study module "Advanced studies in Human-Technology Interaction" consists of

  • Compulsory advanced studies in Human-Technology Interaction 35- ECTS
  • Studies required for the Master's Thesis in Human-Technology Interaction 45 ECTS

Tavoitteet

Depending on the courses taken, students can combine skills on interaction and interface design, software development, usability and user experience evaluation, and research methods. 

Upon completion of the study module the student will master user interface design and software development methods well enough to function in a role of an HTI specialist in product development and research settings.

Koodi

HTIST

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Väänänen

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

HTIST

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Väänänen