Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
LATA

Latinan kielen ja antiikin tradition opintokokonaisuus, Vähintään 60 op

Yliopisto

Tavoitteet

Suoritettuaan kokonaisuuden opiskelija hallitsee aktiivisesti latinan peruskieliopin. Hän osaa itse tuottaa kielellisesti, sisällöllisesti ja tyylillisesti moitteetonta latinankielistä tekstiä. Hän on myös tunnollisesti ja monipuolisesti perehtynyt latinankieliseen kirjallisuuteen ja tieteellisen tutkimustoiminnan perusteisiin. Hän hallitsee erityyppisten tekstien tulkinnassa (lat. interpretatio, kr. hermeneia) tarvittavat metodit ja käyttää niitä itsekin.

Koodi

LATA

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Aineopinnot

Koulutusalat

Humanistiset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ville Vuolanto

Koodi

LATA

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Aineopinnot

Koulutusalat

Humanistiset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ville Vuolanto