Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
VOKPUH

Puhekasvatus ja vokologia, 60 op

Yliopisto

Tavoitteet

Puhekasvatuksen ja vokologian opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti puheen ja äänen harjoitustraditioita, asennoituu puheen ja äänen harjoittamiseen tutkimusperustaisesti, osaa tunnistaa puheen ja äänen ongelmia ja ennaltaehkäistä niitä, osaa kehittää puheteknisiä taitojaan ja puheilmaisuaan ammattilaistasolle, esim. opettajan tai muiden puheammattien vaatimuksia vastaaviksi, osaa tutkia puhetta ja ääntä akustisesti, instrumentaalisesti ja perkeptuaalisesti sekä toimia puhekasvattajana. Puhekasvatus voi toteutua toisaalta jokaisen opettajan työssä, toisaalta puhetekniikan kouluttajana toimimisessa.

Koodi

VOKPUH

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot

Koulutusalat

Yhteiskunnalliset alat

Maksimiopintopisteet

60

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anne-Maria Laukkanen

Koodi

VOKPUH

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot

Koulutusalat

Yhteiskunnalliset alat

Maksimiopintopisteet

60

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anne-Maria Laukkanen