Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
VIMP

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op

Yliopisto

Tämä opintokokonaisuus sisältää: