Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
VIMP

Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op

Yliopisto

Tavoitteet

Tutkinto-opiskelijoille yhteisen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa mediatutkimuksen, journalistiikan, puheviestinnän ja informaatiotutkimuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää viestintätieteellisten ilmiöiden ja tutkimuksen monitieteisen luonteen. Opiskelijalla on perustiedot viestinnän tutkimuksen erilaisista, mutta myös toisiaan täydentävistä teoreettisista lähtökohdista ja tutkimuskohteista. Opiskelija osaa sijoittaa oppimansa laajempaan yhteiskunnan ja kulttuurin kontekstiin. Opiskelija osaa hyödyntää monitieteisen tutkimusalueen tietoja ja menetelmiä. Opiskelija ymmärtää viestinnän kirjon yksilötasolta globaalille tasolle ja hahmottaa oman paikkansa siinä.

Koodi

VIMP

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Perusopinnot

Koulutusalat

Luonnontieteet

Maksimiopintopisteet

25

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaana Kekäläinen

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

VIMP

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Perusopinnot

Koulutusalat

Luonnontieteet

Maksimiopintopisteet

25

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaana Kekäläinen