Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
DPEDU1B

1B Tieteenfilosofia, tutkimusmetodologia ja tutkimusetiikka, Vähintään 12 op

Yliopisto

Koodi

DPEDU1B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

DPEDU1B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino