Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
DPEDU1

1. Kasvatustieteiden, tieteenfilosofian ja metodologian opinnot, Vähintään 40 op

Yliopisto

Kuvaus

Osio 1 Kasvatustieteiden, tieteenfilosofian ja metodologian opinnot (40 op) jakautuu kolmeen alaosioon:

1A Kasvatustieteellinen tutkimus (väh. 20 op),

1B Tieteenfilosofia, tutkimusmetodologia ja tutkimusetiikka (väh.12 op)

1C Väitöskirjaan liittyvä tieteellinen viestintä (väh. 8 op)

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen ymmärrys kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista, erityisesti Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tutkimuksen painopistealueista. Opiskelija tuntee kasvatustieteen lähestymistavat ja suuntaukset kansallisesti ja kansainvälisesti ja pystyy sijoittamaan oman tutkimuksensa kasvatustieteen kentällä. Opiskelijalla on laaja-alainen ja monitieteinen tietämys kasvatustieteellisen tutkimuksen pääteemoista ja erityisesti väitöskirjatutkimuksensa aiheesta. Opiskelija hallitsee myös tutkimusmetodologian ja ymmärtää oman alansa sekä tutkimusaiheensa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Koodi

DPEDU1

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

DPEDU1

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino