Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

1. Kasvatustieteiden, tieteenfilosofian ja metodologian opinnot, Vähintään 40 op

Yliopisto

Kuvaus

Osio 1 Kasvatustieteiden, tieteenfilosofian ja metodologian opinnot (40 op) jakautuu kolmeen alaosioon:

1A Kasvatustieteellinen tutkimus (väh. 20 op),

1B Tieteenfilosofia, tutkimusmetodologia ja tutkimusetiikka (väh.12 op)

1C Väitöskirjaan liittyvä tieteellinen viestintä (väh. 8 op)

Koodi

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino