Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
DPEDU1A

1A Kasvatustieteellinen tutkimus, Vähintään 20 op

Yliopisto

Tavoitteet
Koodi

DPEDU1A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

DPEDU1A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino