Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
DPEDU2

2. Tieteellisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot, Vähintään 20 op

Yliopisto

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Opinnot suoritettuaan opiskelija on kykenevä työskentelemään tiedeyhteisön varsinaisena jäsenenä. Opiskelija hallitsee moni- ja poikkitieteellisen yhteistyön ja pystyy osallistumaan täysipainoisesti paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.

Osio 2 Tieteellisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (väh. 20 op) jakaantuu suuntaa-antavasti kuuteen jaksoon (2.1-2.6). Alla luetellut opintojaksot on tarkoitettu ohjaamaan opiskelijan omia valintoja.

 

Koodi

DPEDU2

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

DPEDU2

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Jatko-opinnot

Koulutusalat

Kasvatusalat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Annalisa Sannino