Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MGE10

Advanced Studies in Public Economics and Public Finance, Vähintään 100 op

Yliopisto

Kuvaus

Advanced studies consist of the following categories:
- economic theory and methods (micro, macro, math, and econometrics);
- special courses on public economics and public finance;
- master's thesis (including master's seminar).

Tavoitteet

After completing the programme, the student is able to
- understand the focal principles and concepts of public economics and public finance;
- analyze practical socioeconomic issues upon the theoretical and empirical literature in the field of public economics and public finance;
- apply relevant theoretical and empirical research methods in investigating issues that necessitate public intervention;
- provide policy recommendations.

Koodi

MGE10

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Yhteiskunnalliset alat

Vastuuhenkilö

Professor in Economis

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

MGE10

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Yhteiskunnalliset alat

Vastuuhenkilö

Professor in Economis