Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS46

Distributed Systems, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
  • Communicating processes in Erlang
  • Synchronization
  • Replication and consistency
  • Fault tolerance
  • Security

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS46

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jyrki Nummenmaa

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Lectures, exercises, of which some are compulsory and exam, compulsory.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS46

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jyrki Nummenmaa

Suoritustapa 1

Lectures, exercises, of which some are compulsory and exam, compulsory.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV