skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS46

Distributed Systems

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
  • Communicating processes in Erlang
  • Synchronization
  • Replication and consistency
  • Fault tolerance
  • Security

Koodi

TIETS46

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Koodi

TIETS46

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV