Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PGHAS02

Global health policy and dynamics influencing health, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
This course introduces key actors and agendas of global health policy, global health governance, globalization and health, global health issues, such as climate change and planetary health, and global health and human rights. The course discusses global health policy agendas and law and introduces Sustainable Development Goals (SDG). It supports students capacity to engage with global governance, global health politics, how global phenomena influence health as well as to understand how global and national public and private actors are shaping of policy-making and accountability at global, national and community levels.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PGHAS02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Meri Koivusalo

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 31.01.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PGHAS02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Meri Koivusalo

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 31.01.2020
I
II
III
IV