Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS86

Fundamentals of Human-Technology Interaction, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
  • Foundations of Human-Technology Interaction (HTI);
  • Basic concepts of HTI in relation to design, implementation and evaluation of interactive systems;
  • Basics of human-factors in Human-Technology Interaction;
  • Usability, user experience and experimental evaluation methods.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS86

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS86

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Markku Turunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa