skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS44

Big Data Entity Resolution

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Blocking techniques, meta-blocking techniques, techniques for iterative entity resolution, techniques for progressive entity resolution

Koodi

TIETS44

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Koodi

TIETS44

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV