Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS44

Big Data Entity Resolution, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Blocking techniques, meta-blocking techniques, techniques for iterative entity resolution, techniques for progressive entity resolution

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS44

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Konstantinos Stefanidis

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Lectures, exercises, student presentations in class, programming project.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS44

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Konstantinos Stefanidis

Suoritustapa 1

Lectures, exercises, student presentations in class, programming project.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV