Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GEN5

Gender Equality as Work, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

The course focuses on past and present research on gender equality policies, intersecting differences and inequalities. It discusses a variety of methods, techniques and practices available to proceed gender and sexual equality in society, work and organizations.


Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GEN5

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.03.2020 28.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 29.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GEN5

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.03.2020 28.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 29.05.2020
I
II
III
IV