skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS50

Advanced Course in Human-Technology Interaction

Yliopisto
1–10 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
This is an advanced course in Human-Technology Interaction. The specific content of the course may vary annually. More detailed content to be announced annually in the teaching schedule.

Koodi

HTIS50

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Vastuuopettaja X

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
10.01.2020 08.05.2020
I
II
III
IV
2Luento-opetus (englanti)
09.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV

Koodi

HTIS50

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Vastuuopettaja X
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
10.01.2020 08.05.2020
I
II
III
IV
2Luento-opetus (englanti)
09.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV