Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS50

Advanced Course in Human-Technology Interaction, 1–10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
This is an advanced course in Human-Technology Interaction. The specific content of the course may vary annually. More detailed content to be announced annually in the teaching schedule.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS50

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

X
Vastuuopettaja
Markku Turunen

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 08.11.2019
I
II
III
IV
09.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
10.01.2020 08.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HTIS50

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

X
Vastuuopettaja
Markku Turunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 08.11.2019
I
II
III
IV
09.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV
10.01.2020 08.05.2020
I
II
III
IV