Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GAMM01

Orientation, 2 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

During the orientation, the students will familiarise themselves with the university as a learning environment, their own degree programme, and the services available to support their studies and their planning and completion.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMM01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Olli Sotamaa

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

19.08.2019 27.09.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMM01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Olli Sotamaa

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

19.08.2019 27.09.2019
I
II
III
IV