Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PSYINT2

Cognitive neuroscience I, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

The course will focus on the basics of cognitive psychology and cognitive neuroscience, especially on the information processing related to perception, attention, and memory. The course will deal with the most typical methods of investigation in these fields, the main neuroanatomical structures, and how the brain is involved in the processing of sensory information, motor control, and orienting of attention.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PSYINT2

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jari Hietanen

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Suoritustapa 1

General written exam and three written essays. A book exam on electronic exam. For the topics of the essays, please, contact the person in charge of the course. Returning of the essays will be agreed upon with the person in charge of the course.

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PSYINT2

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jari Hietanen

Suoritustapa 1

General written exam and three written essays. A book exam on electronic exam. For the topics of the essays, please, contact the person in charge of the course. Returning of the essays will be agreed upon with the person in charge of the course.

Tentti

Ei opetusohjelmaa