Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PSYINT1

Developmental psychology I, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
The basics of social, cognitive and emotional development throughout the life-span, classical theories of developmental psychology.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PSYINT1

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

postdoctoral researcher

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Suoritustapa 1

The course will be completed by making an electronic exam and a written essay. For the exam and topic of the essay, please, contact the person in charge of the course. Returning of the essay will be agreed upon with the person in charge of the course.

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PSYINT1

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

postdoctoral researcher

Suoritustapa 1

The course will be completed by making an electronic exam and a written essay. For the exam and topic of the essay, please, contact the person in charge of the course. Returning of the essay will be agreed upon with the person in charge of the course.

Tentti

Ei opetusohjelmaa