Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PUBCH09

Comparative Political Party Systems, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
The course will begin with a survey political-science and sociological perspectives on the foundatoins of political parties and their policy influence. It then will focus on electoral rules and other details of political systems, such as executive-legislative relations and territorial organization of the state. Throughout, we will concentrate our attention on the incentives facing individual actors as they engage in the collective action demanded by the rules of democratic politics.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PUBCH09

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PUBCH09

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa