Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PUBCH03

Experimental Methods, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Experimental methods is a field of growing importance in the social sciences, in which decision making is tested in a controlled laboratory environment. The resulting data are used to evaluate theories as well as to test and fine tune policies that could not easily be tested with naturally occurring data. The spectrum of applications for experimental research is broad, including but not limited to international relations, voting theory, public economics, and game theory. This course surveys experimental research in many of these fields and provides a basic framework for designing and constructing experiments.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PUBCH03

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 11.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PUBCH03

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 11.05.2020
I
II
III
IV