Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PUBCH02

Game Theory, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
This course is designed to introduce students to the use of formal models to approach social science problems. Human action entails strategic action – when people interact with each other, they make decisions about what to do based on what they think they other person(s) will do. Formal theory establishes a set of tools that allows us to understand how they make these decisions. This tool can be extended to understand more complex interactions, such as decision making in politics and economics.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PUBCH02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 28.11.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PUBCH02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 28.11.2019
I
II
III
IV