Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
CULTS4

Action, Performance and Multimodality, 10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Lectures and literature, case studies of live and virtual performances and other expressive events.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

CULTS4

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tarja Rautiainen-Keskustalo

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

CULTS4

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tarja Rautiainen-Keskustalo

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa