skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEKK07

(VE) Muu erikoistumisjakso

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Perehtyminen valittuun kirjallisuuden tai kulttuurin osa-alueeseen.

Koodi

KIEKK07

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Koodi

KIEKK07

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa