Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEKK07

(VE) Muu erikoistumisjakso, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Perehtyminen valittuun kirjallisuuden tai kulttuurin osa-alueeseen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEKK07

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEKK07

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa