Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKT07.5

Global Youth Work and Youth Research, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

The course will familiarize the student with global aspects of youth work and youth research by emphasizing the need to explore them in specific circumstances and histories. The student will also be introduced to the role of media in formulating the changing relations of the local and global both in young people’s lives and in the practices youth work.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKT07.5

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Tentti

01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKT07.5

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Tentti

01.09.2019 31.05.2020
I
II
III
IV