Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKSUPRO

Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op

Yliopisto
Kielikeskus

Opintojaksolla opiskelija:

- tekee vuorovaikutusosaamista kehittäviä pari-, ryhmä- ja esiintymisharjoituksia

- harjoittelee kuuntelemista sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista

- soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden havainnointiin ja analysointiin

- tarkastelee vuorovaikutusosaamista osana akateemista asiantuntijuutta

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKSUPRO

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 26 t (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen työskentely 28 t.

Osallistuminen opetukseen

16.08.2019 28.08.2019
I
II
III
IV
26.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV
04.09.2019 20.11.2019
I
II
III
IV
22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV
28.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 18.02.2020
I
II
III
IV
15.01.2020 25.03.2020
I
II
III
IV
02.03.2020 24.04.2020
I
II
III
IV
03.03.2020 07.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Portfoliolla ja näyttökokeella tutkinto-opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkintoonsa kuuluvan Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssin osaamistavoitteiden mukaiset asiat.

Itsenäinen työskentely

30.09.2019 30.09.2019
I
II
III
IV
17.02.2020 17.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKSUPRO

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

yliopisto-opettaja

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 26 t (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen työskentely 28 t.

Osallistuminen opetukseen

16.08.2019 28.08.2019
I
II
III
IV
26.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV
04.09.2019 20.11.2019
I
II
III
IV
22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV
28.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 18.02.2020
I
II
III
IV
15.01.2020 25.03.2020
I
II
III
IV
02.03.2020 24.04.2020
I
II
III
IV
03.03.2020 07.04.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Portfoliolla ja näyttökokeella tutkinto-opiskelija osoittaa hallitsevansa tutkintoonsa kuuluvan Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssin osaamistavoitteiden mukaiset asiat.

Itsenäinen työskentely

30.09.2019 30.09.2019
I
II
III
IV
17.02.2020 17.02.2020
I
II
III
IV