skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKSUPRO

Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus

Yliopisto
2 op
Kielikeskus

Opintojaksolla opiskelija:

- tekee vuorovaikutusosaamista kehittäviä pari-, ryhmä- ja esiintymisharjoituksia

- harjoittelee kuuntelemista sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista

- soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden havainnointiin ja analysointiin

- tarkastelee vuorovaikutusosaamista osana akateemista asiantuntijuutta

Koodi

KKSUPRO

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV
2Pienryhmäopetus (suomi)
26.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV
3Pienryhmäopetus (suomi)
28.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV
4Pienryhmäopetus (suomi)
16.08.2019 28.08.2019
I
II
III
IV
5Pienryhmäopetus (suomi)
04.09.2019 20.11.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Esitys (suomi)
30.09.2019 30.09.2019
I
II
III
IV

Koodi

KKSUPRO

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja yliopisto-opettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV
2Pienryhmäopetus (suomi)
26.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV
3Pienryhmäopetus (suomi)
28.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV
4Pienryhmäopetus (suomi)
16.08.2019 28.08.2019
I
II
III
IV
5Pienryhmäopetus (suomi)
04.09.2019 20.11.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Esitys (suomi)
30.09.2019 30.09.2019
I
II
III
IV