skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
SUYS09

Diskurssintutkimus

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Opintojaksolla perehdytään diskurssintutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin ja harjoitellaan niiden soveltamista. Soveltamisessa keskitytään tekstiaineistojen analyysiin.

Koodi

SUYS09

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Koodi

SUYS09

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa