Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
SUYS09

Diskurssintutkimus, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Opintojaksolla perehdytään diskurssintutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin ja harjoitellaan niiden soveltamista. Soveltamisessa keskitytään tekstiaineistojen analyysiin.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SUYS09

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Niina Lilja
Vastuuopettaja
Maija Surakka

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SUYS09

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Niina Lilja
Vastuuopettaja
Maija Surakka

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV