Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKESPRE1

Espanjan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta, 2 op

Yliopisto
Kielikeskus
Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, joissa opiskelija kertaa ja vahvistaa peruskieliopin ja -sanaston hallintaa. Asiatyylin ja puhekielen kielioppirakenteiden teoriaa ja harjoituksia. Erityistä huomiota kiinnitetään prepositioiden, pronominien, sivulauseiden ja subjunktiivin käyttöön sekä sananmuodostukseen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKESPRE1

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKESPRE1

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa