Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAA14

Economic renewal of cities and regions, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
Throughout the course, concepts, development models and theories are illustrated with case examples from Finland and other countries. - Competitiveness of cities and regions - Path dependency and path creation - Theories and practices of innovation - Variants of innovation systems and innovation policies - Global innovation networks - Knowledge dynamics and knowledge bases for economic renewal - Clusters and cluster policy - Universities in local and regional development


Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Sotarauta Markku

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille.

Itsenäinen työskentely

21.10.2019 16.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAA14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Sotarauta Markku

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille.

Itsenäinen työskentely

21.10.2019 16.12.2019
I
II
III
IV