Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA1C

Analyysi C, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Epäoleellinen integraali, lukusarjat, funktiosarjat, potenssisarjat.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA1C

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pertti Koivisto

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 11.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA1C

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pertti Koivisto

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 11.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa