skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA1C

Analyysi C

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Epäoleellinen integraali, lukusarjat, funktiosarjat, potenssisarjat.

Koodi

MTTMA1C

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja X

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MTTMA1C

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja X
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Suoritustapa 2

Tentti

Ei opetusohjelmaa