Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATVAA14

Business, society and nature, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Relationships between business, society and nature; Corporate sustainability; Environmental responsibility; Climate change engagement in business organisations; Natural resources and ecosystem services.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATVAA14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Professor

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

16.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

30.08.2019 31.12.2019
I
II
III
IV
04.03.2020 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATVAA14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Professor

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

16.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

30.08.2019 31.12.2019
I
II
III
IV
04.03.2020 31.07.2020
I
II
III
IV