skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATVAA14

Business, society and nature

Yliopisto
5 op
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Relationships between business, society and nature; Corporate sustainability; Environmental responsibility; Climate change engagement in business organisations; Natural resources and ecosystem services.

Koodi

KATVAA14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Professor

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
16.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Verkko-opetus (englanti)
30.08.2019 31.12.2019
I
II
III
IV
2Verkko-opetus (englanti)
04.03.2020 31.07.2020
I
II
III
IV

Koodi

KATVAA14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Professor
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
16.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Verkko-opetus (englanti)
30.08.2019 31.12.2019
I
II
III
IV
2Verkko-opetus (englanti)
04.03.2020 31.07.2020
I
II
III
IV