Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GAMS02

Concepts of Game Studies, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
This course provides an introduction to the key concepts of game studies. The students also get to define and challenge concepts from chosen topic areas.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMS02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Stenros

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 10.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMS02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Stenros

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 10.12.2019
I
II
III
IV