skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GAMS02

Concepts of Game Studies

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
This course provides an introduction to the key concepts of game studies. The students also get to define and challenge concepts from chosen topic areas.

Koodi

GAMS02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
22.10.2019 10.12.2019
I
II
III
IV

Koodi

GAMS02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
22.10.2019 10.12.2019
I
II
III
IV